به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۹۴

عکس: دیدار قاتل ومقتول در بیمارستان قبل از اعدام!

عیادت علی اکبر صالحی از روح الله حسینیان 
پس از جنگ زرگری و تهدید به اعدام در مجلس شورای اسلامی!