به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۵

حلب را نجات دهید


توافق آمریکا و روسیه برای حفظ سنگر اسد و حمله به بیمارستان پزشکان بدون مرز در حلب، این شائبه را پیش آورده که این شهر نیمه‌ویران فراموش شده است. آوارگان و مهاجران سوری و فعالان اجتماعی و حقوق‌بشری در بیروت لبنان برای اینکه حلب از یاد کسی نرود، برای اینکه حلب بیش از اینها تلفات ندهد، رفته‌اند مقابل دفتر سازمان ‌ملل و فریاد کشیده‌اند؛ حلب را نجات دهید، دست از ویران‌کردن حلب بردارید، حلب را منطقه پرواز‌ممنوع اعلام کنید و... . معلوم نیست این اعتراض‌ها راه به جایی داشته باشد یا نه، معلوم نیست بتواند از ویرانی‌اش جلوگیری کند و از حجم آتش این شهر بکاهد، اما حتما حلب را بیش‌ازپیش به یاد می‌آورد و مانع فراموشی‌اش می‌شود.