به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۵

فیلم/ افشاگری بی‌سابقه از فساد گسترده در قوه قضائیه !!

افشاگری بی‌سابقه از فساد گسترده در قوه قضائیه….

ما امروز در ایران حکومتی داریم که ابعاد فساد نهادینه‌شده در آن- از رأس تا ذیل آن و در همهٔ قوه‌های سه‌گانه‌اش- در جهان کم‌نظیر است.
ابزار اصلی اِعمال حاکمیت سیاسی این حکومت هم سرکوب خشن و خونین حقوق و آزادی‌های نخستین شهروندان آن است.


برای تغییر این اوضاع و حرکت به سمت استقرار آزادی و عدالت اجتماعی، به مبارزه و تلاش مشترک همهٔ نیروهای آزادی‌خواه، مترقی و اصلاح‌طلب در جهت طرد ساختار اساسی اِعمال استبداد در میهن ما، یعنی طردِ رژیم ولایت‌فقیه، نیازمندیم و نه به نصیحت و ابراز نگرانی از سرنوشت حاکمیت.