دادگاه محلی در منطقه «روکزی» لازلو را به اتهام «برخورد بد» و آسیب رساندن به یک شخص، به سه سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
بر اساس این گزارش، لازلو به دفاع از برخورد خود پرداخت اما قاضی دادگاه، جنایت فیلمبردار مجارستانی را که به خشم عمومی منجر شد، غیر قابل بخشش توصیف کرد.
در سپتامبر ۲۰۱۵ یک کانال تلویزیونی مجارستان اعلام کرده بود که فیلمبردار این کانال بخاطر پشت پا زدن تعمدی به یک پناهجوی سوری در حال فرار، از کار اخراج شده است.
پترا لازلو، فیلمبردار مجارستانی و عضو یک سازمان ضد پناهجویان، زمانی که برای یک پدر پناهجو با کودکی در آغوشش پشت پا گرفت فیلمبرداری شد. این مرد پناهجو در حال فرار از دست پلیس در یک اردوگاه پناهجویان بنام "روزکه" در مرز مجارستان- صربستان بود. 

در همین زمینه: 
فیلمبردار زن مجارستانی از کار اخراج شد 
https://ehterameazadi.blogspot.de/2015/09/blog-post_49.html