به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۵

دلم میخواد به اصفهان برگردم / آواز معین

خودم اینجا دلم اونجا همه ی راز و نازم اونجا / ای خدا عشق من و یار من و اون گل نازم اونجا 

دلم میخواد به اصفهان برگردماصفهان
خواننده : معین
آهنگساز و شاعر : جمشید شیبانی


دلم می خواد به اصفهان برگردم

بازم به اون نصف جهان برگردم

برم اونجا بشینم در کنار زاینده رود

بخونم از ته دل ترانه و شعر و سرود

خودم اینجا دلم اونجا همه ی راز و نازم اونجا

ای خدا عشق من و یار من و اون گل نازم اونجا

چکنم با کی بگم عقده ی دل را پیش کی باز کنم

دردمو با چه زبون به این و اون حالی کنم

آسمون گریه کند بر سر جانانه ی من

اشک ریزان شده ی دلدار در آن خانه ی من

از غم دوری او همدم پیمانه شدم

همچو شبگرد غزلخوان سوی میخانه شدم

مست و دیوانه شدم مست و دیوانه شدم
....
بخدا این دل من پر از غمه همه ی دنیا برام جهنمه

هر چی گویم من از این سوز دلم بخدا بازم کمه بازم کمه