به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۰۱، ۱۳۹۵

عکس/ آتش‌نشانان در اشک و بُهت فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو