به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۵

تصویری از مجلس رقص، پس از مراسم سوگند ترامپ

پس از مراسم ادای سوگند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا مطابق با سنت، در سه مجلس رقص شرکت کرد.