به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۹۶

اینجا اروپا نیست، رشت است+ عکس

 دسته ای از پرنده ها در پیاده روی شهر همیشه بارانی رشت را مشاهده می‌کنید.