به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۹۶

احمدی نژاد عکس همسرش را منتشر کرد

صفحه رسمی اینستاگرام احمدی نژاد به مناسبت سال نو، 
عکس احمدی نژاد و همسرش در کنار سفره هفت سین