به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۳۰، ۱۳۹۵

پیام تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

به مناسبت درگذشت استاد ادیب برومند

استاد ادیب برومند(عبدالعلی برومند) یکی از چهره های قدیمی و سرشناس مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری ایران در روز ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ در گذشت.

ادیب برومند در دوران جوانی اش که مصادف بود با اوج گیری مبارزات نهضت ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر محمد مصدق به جرگه طرفداران و کوشندگان نهضت ملی پیوست و
تا پان عمرش نسبت به ارزش های آن نهضت و در واقع «راه مصدق» پایدار ماند، و این افتخار را داشت تابیش از دو دهه در رهبری جبهه ملی ایران از ارزش های «راه مصدق» دفاع نماید؛ بطوریکه بنا بر اظهارات دکتر حسین موسویان ـ رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران ـ ، «ادیب برومند احیاگرجبهه ملی بود»! 

سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق درگذشت آن زنده یاد را به خانواده محترم برومند، اعضای جبهه ملی ایران و دیگر طرفداران «راه مصدق» تسلیت می گوید و خود را در سوگ آن مبارز استقلال طلب و آزادیخواه سهیم می داند.

بادش گرامی باد.
هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
٢٨ اسفند ماه ۱۳۹۵