به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۵

روزنامه نگار دیگری بازداشت شد

 مراد ثقفی، روزنامه‌نگار 
و فعال مدنی بازداشت شد
 مراد ثقفی، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در ایران، شب چهارشنبه ۲۵اسفند در خانه‌اش در تهران بازداشت شده است.
گزارشی رسمی از اتهام آقای ثقفی و یا نهاد مسئول بازداشت او منتشر نشده است.
آقای ثقفی مدیرمسئول فصلنامه "گفتگو" و مدیر سازمان غیردولتی "یک شهر" بوده است.

بازداشت مراد ثقفی چند روز پس از بازداشت روزنامه‌نگارانی چون هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی انجام می‌شود. گفته می‌شود ١٢ نفر از گردانندگان شبکه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.

آقای ثقفی چند روز پیش در جلسه‌ای از مدیریت شهر تهران و نظامی انتقاد کرده و درباره شهرداری تهران گفت: 
"قدرت در دست یک نفر است آن هم در دست شهردار، بدون کنترل است و می‌تواند منافع ملی را نادیده بگیرد چنانچه امروز هم نادیده می‌گیرند."

او گفت شکل اداره تهران به فساد مالی، و به "خصوصی‌سازی و استبداد " منجر شده و "باید افرادی به شورای شهر بروند که نماد مبارزه با فساد گسترده هستند."

آقای ثقفی مدیر "انجمن دیدبان مدنی یک شهر" است که هدف خود را "اطلاع رسانی در مورد عوامل و شاخص‎های سازنده زندگی شهری مطلوب و افزایش آگاهی شهروندان" معرفی کرده است.

فصلنامه گفتگو نیز که آقای ثقفی گرداننده آن بود به انتشار مقالاتی در حوزه علوم اجتماعی، فلسفه و مسائل نظری می‌پرداخت.

گزارشگران بدون مرز می‌گوید روزنامه‌نگاران در ایران "قربانی جنگ قدرت" بخش‌های مختلف حکومت هستند. این سازمان در آخرین گزارش سالانه خود ایران را در میان ١٧٩ کشور مورد بررسی در جایگاه ۱۶۹ از حیث آزادی بیان قرار داد.

بی بی سی