به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۵

بازی تنيس روى ميز و دست دادن شاهدخت سعودى با وزير ژاپنی خبرساز شد

 پادشاهي سعودى و ژاپن يك تفاهم نامه همكارى در زمينه ورزش و ارسال ورزشكار جهت آموزش رشته‌هاى ورزشى ژاپنى از جمله جودو و كاراته به امضا رساندند.
شاهدخت ريما بندر بن سلطان نايب‌رئيس بخش زنان در هيئت عمومى ورزشی سعودى پس از امضاى قرارداد گفت:


 " به بهبود زمينه‌هاى ورزشى زنان سعودى و تقويت سيستم ارسال دانشجو به ژاپن اميدواريم".
پس از امضاى قرارداد، شاهدخت ريما و وزير آموزش، فرهنگ، ورزش و علوم و فن آورى ژاپن به بازى تنيس روى ميز پرداختند.
شاهدخت ريما ظاهرا پيروز اين بازى بود و از سوى حاضران به شدت تشويق شد .

شوراى وزيران سعودى در آخرين نشست خود به رياست نائب خادم حرمين شريفين شاهزاده محمد بن نايف به رئيس هيئت عمومى ورزش سعودى يا معاونان او را برای گفت‌وگو با وزارت آموزش، ورزشى علوم و فن‌آورى ژاپن در زمينه همكاری‌های ورزشى با اين كشور و امضاى تفاهمنامه صلاحیت داد.


العربیه