به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۶

مراسم یادبود شادروان استاد ادیب برومند

روز جمعه هجدهم فروردین ماه از ساعت ۴ تا ۳۰: ۵ بعد از ظهر در مسجد جامع شهرک غرب
 به نشانی بالا برگذار می گردد.