به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۶

درگذشت علی شاهنده از همراهان نهضت ملی ایران

علی شاهنده (۱۳۰۰-۱۳۹۵) 


با اندوه بسیار به آگاهی همگان می‌رسانیم که علی شاهنده در ساعت ۱۸روز ۲۸ اسفند، در آرامش و در کنار فرزندان و عزیزانش چشم بر جهان فروبست و از میان ما رفت.

زندگی این حقوق‌دان، قاضی و وکیل دادگستری از سال‌های جوانی با پیکار برای آزادی، حقوق مدنی و عدالت اجتماعی آمیخته شد. از همراهان نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق بود، از اعضای هیئت مدیره‌ی کانون وکلای ایران و نیز جمعیت حقوق‌دانان و از پشتیبانان پیگیر حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان. هم از این رو چون هزاران دگراندیش دیگر در سال ۱۳۶۱ ناگزیر جلای وطن کرد، نخست در فرانسه وسپس در سوئد در شمار پناهندگان سیاسی درآمد. علی شاهنده تا واپسین روزهای زندگی در اندیشه‌ی ایران بود و سرنوشت بشر.

زمان و مکان یادبود این انسان فرزانه را به زودی اعلام می‌کنیم.

خانوداه، بستگان و دوستان. 

دوشتبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵


احترام آزادی: 
ما ضایعهً از دست رفتن آقای علی شاهنده، از همراهان نهضت ملی ایران را به خانواده، دوستان و یاران محترم شان  تسلیت گفته، خود را در این اندوه، شریک می دانیم.


در همین زمینه": 

سندی تاریخی، پیامی در مجله ی «پیک سعادت نسوان» علی شاهنده