به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۹۶

لاجوردی و الاغ هایش، محمد نوری زاد

همین سه شنبه ای که گذشت رفتم دیدن جناب عباس امیر انتظام و بانویش.
یکی از تابلوهایم را به همسر فهیم و عاشق و فداکارش تقدیم کردم.
سخن شنیداری من به همین دیدار مربوط است. و به لاجوردی و الاغهایش. بشنویدش
با احترام و ادب
محمد نوری زاد
شانزدهم شهریور نود و شش – تهران