به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۹۶

BMW با رنگ خاص در تهران (عکس روز)

 خودروی بی ام و با رنگ خاص در حال تردد در تهران است.