به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۹۶

کودتای آرام!

ارتش زیمبابوه: قدرت را به دست گرفتیم، موگابه سالم است
 وسط هیاهوی سعد حریری در عربستان و لبنان و زلزله غرب ایران، ناگهان خبر رسید ارتش زیمبابوه علیه روبرت موگابه کودتا کرده است. به همین راحتی که در عکس می‌بینید. خبرگزاری‌ها هرچه منتظر نشستند خبری از درگیری و زدوخورد منتشر شود، چیزی دستگیرشان نشد. کودتای زیمبابوه بی‌سروصدا و بی‌خون و خون‌ریزی انجام شد. 

دیکتاتور پیر طرفداران دوآتشه و پرشماری ندارد که به کودتا معترض باشند. نیروهای نظامی راحت‌تر از آب‌خوردن، رئیس‌جمهور را همراه خانواده‌اش در خانه حبس کرده‌اند و البته تضمین داده‌اند هیچ آسیبی به او نرسد. سربازان زیمبابوه‌ای همچنان در خیابان‌های هراره مستقر هستند مبادا یک درصد ورق برگردد. 

سرنوشت یکی از پیرترین دیکتاتورهای مشهور جهان در دست نظامیان متحد و مخالفان اوست. آنها قرار است هفته دیگر بنشینند پای میز مذاکره تا تکلیف پیرمرد ۹۳ساله را روشن کنند. روبرت موگابه نزدیک به چهار دهه در رأس قدرت در زیمبابوه حضور داشته است. دستاورد او در این چهار دهه، تبدیل زیمبابوه به یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای جهانی بوده است. مراکز معتبر جهانی تورم این کشور را در سال ۲۰۱۷، ٢٤٢/٧٢درصد اعلام کرده‌اند!

سحر طلوعي