به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۹۶

ترانه گیلکی اها بگو ...

با دو اجرای زیبا و متفاوت


ترانه گیلکی اها بگو ...