به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۲۶، ۱۳۹۶

زلزله، پروین باوفا

زلزله 
  مرا هموطن، همخاک، هم آوازم مرا دریاب
  به داد من، به داد کودک خونین تنم بشتاب
  نمیدانی ... بلایی بر سرمن، شهر من، همسایه ی من آمده دیشب
  که در آیینه صدرنگ این دوران پر تزویر
  هرگز رنگ آنرا هم نمیدیدم
  هواری بر سرمن کودک من آمده دیشب
  که در کابوس پر هذیان هستی
  خواب آنراهم نمیدیدم
  زمانی را که فرسوده درون بستر پوشالی خود خواب میرفتیم
  به ناگه خانه لرزید و زمین لرزید و

  سقف آسمان بر کلبه ی ما واژگون گردید
  سیاهی بود ودیگر هیچ ... تباهی ماند و دیگر هیچ
  مرا ای هموطن، همخون، هم آوارم مرا دریاب
  که در گودال نومیدی
  برای کودک خونین تنم دست تمنا سوی تو دارم
  نمیدانی چه حالی کودک معصوم من دارد
  نمیدانی چه حالی کودک معصوم من دارد
  من اورا در میان خاک ودود و آتش و آوار می بینم
  که اندام نحیفش زیر تلی از گل و آهک فرومانده
  تنم فرسوده و جانی دگر در من نمانده
  تا که نام نازنیینش را زنم فریاد
  مرا خونی دگر در تن نمانده
  تا که جای شیر تقدیمش کنم در لحظه میعاد
  مرا ای هموطن ، همخاک، هم آوازم مرا دریاب
  به داد کودک خونین تنم بشتاب
  که در جشمان بی تابش فروغ زندگانی رنگ می بازد
  اگر من زیر آن آوار ناهنجار ببازم جان
  چه کس مادر برای کودکم گردد
  چه کس زخم تنش را مرهمی از عشق بگذارد
  و دراین ورطه ی جانسوز و جانفرسا
  چه کس لالایی صبر و شکیبایی
  به زیر گوشهای تشنه فرزند من خواند
  مرا ای هموطن ، همخاک، هم آوازم مرا دریاب
  به داد کودک خونین تنم بشتاب
  به داد کودکم بشتاب
  جولای 1369- 1991
پروین باوفا 
این تابلوی زلزله که پس از فروش به نفع زلزله زدگان شمال ایران بر روی جلد مجله تماشا نیزبه چاپ رسید.

زمین باز به خشم آمده و این بار بغض خود را در منطقه ای که مردمانش سالیان درازیست رنگ آرامش ندیده اند منفجر کرد. کردستان و کردهای سلحشورمان. با ابراز تاثر و تاسف برای قربانیان و بازماندگان آسیب دیده، شعری را که 28 سال پیش به مناسبت زلزله شمال ایران سروده ام را پست میکنم و امیدوارم که هم میهنان بویژه مبارزان از هیچگونه یاری به آسیب دیدگان این فاجعه دریغ نکنند. نا گفته نماند که تابلوی نقاشی که 28 سال پیش در مورد زلزله شمال ایران کشیده بودم و درتله تایم زلزله ا...یران به نمایش درآمد توسط یک آمریکایی (نه ایرانی) به مبلغ $2,200.00 دلار به فروش رسید و مستقیما به حساب صلیب سرخ جهانی ویژه ایران واریز گردید.