به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۳، ۱۳۹۶

عکس / پس از زلزله

پس از زلزله شدید غرب کشور، بارش باران و سرد شدن هوا موجب بروز مشکلات متعددی برای زلزله زدگان
 در شهرها و روستاهای کرمانشاه شده است