به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۳، ۱۳۹۶

شادي در خيابان

زماني كه سعد حريري وارد بيروت شد، حاميان و طرفداران او با رقص و پايكوبي به سمت وي رفتند 
و در خيابان‌هاي بيروت خوشحالي كردند.

صدها تن از مردان، زنان و كودكان با در دست داشتن پرچم آبي حزب المستقبل و پرچم لبنان به استقبال حريري رفتند. او هنگام ورود به بيروت بر سر مزار رفيق حريري، پدرش رفت و در آنجا نماز خواند. او در جمع مردم سخنراني پر شورو حرارتي انجام داد و گفت: ما باهم خواهيم ماند و باهم همكاري خواهيم كرد. منار اكوب از شهروندان طرفدار حريري پس از حضور او در بيروت به سي‌ان‌ان گفت كه نمي‌دانيد چه احساسي داشتم وقتي صداي او را در بيروت شنيدم. وجود او در كشور امنيت است. من از استعفاي حريري بسيار ناراحت شدم و اكنون اميد زيادي وجود دارد كه او در اين سمت باقي بماند. ماهر حسين ٢٣ ساله، ديگر شهروند لبناني نيز گفت: سعد حريري تعادل را در لبنان حفظ مي‌كند. او اگر استعفا دهد كشور منفجر مي‌شود. ما هيچ كس ديگري را براي رهبري سني‌ها به جز سعد نمي‌شناسيم و بدون سعد دولت هيچ است.

احمد شادي، ديگر شهروند لبناني اما ترديد داشت كه حريري از استعفا صرف نظر كند و پيش‌بيني كرد كه حريري در روزهاي آينده دوباره لبنان را ترك خواهد كرد. شادي گفت: او ماندني نيست. او اكنون سعي دارد كشور را آرام كند. ما مي‌خواهيم او بماند اما او چيز ديگري در ذهن دارد.

با اين وجود نقطه اشتراك در روزهاي گذشته در لبنان اين بود كه با وجود همه تقسيم‌ها و اختلافات داخلي در لبنان همه مردم و گروه‌هاي سياسي علاقه‌مند بودند تا حريري دوباره به لبنان بازگردد. از همين رو آنها در طول روزهاي اخير درخواست براي بازگشت را در خيابان‌ها و با نصب كردن بنرهايي نشان دادند كه روي آنها نوشته بود ما منتظر شما هستيم و ما با شما هستيم و پس از حضور حريري در لبنان مردم با خوشبيني در جلوي خانه حريري جمع شدند تا نويدي باشد بر بازگشت ثبات به لبنان؛ گفتني است لبنان ١٥ سال در جنگ داخلي به سر مي‌برد و مردم طعم تلخ جنگ را در اين كشور چشيده‌اند و ديگر نمي‌خواهند يك‌بار ديگر به آن روزهاي تلخ بازگردند.

اعتماد