به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۹۶

یونیسف: وضعیت میلیون‌ها کودک در ده‌ها کشور بدتر از ۲۰ سال پیش استگلوله‌ای در دست کودک سوری؛ اطراف دمشق

صندوق کودکان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید ۱۸۰ میلیون کودک از ۳۷ کشور جهان، بیشتر از ۲۰ سال پیش در معرض فقر مطلق، دسترسی نداشتن به مدرسه و یا مرگ ناشی از خشونت، قرار دارند. یمن، سوریه و عراق، از جمله این کشورها هستند.

رادیو فردا: در گزارش منتشرشده در «روز جهانی کودک» -۲۰ نوامبر برابر با ۲۹ آبان امسال- «یونیسف» می‌گوید از هر ۱۲ کودک، یکی از آن‌ها در کشوری زندگی می‌کند که چشم‌انداز آینده در آن، به مراتب بدتر از ۲۰ سال پیش است.
تنش و جنگ، و نیز وضعیت بد اقتصادی و سیاسی در ۳۷ کشور جهان، عامل اصلی وضعیت فعلی برای ۱۸۰ میلیون از ۲.۲ میلیارد کودکی‌ست که ساکن کشورهای مختلف هستند.
بدترین پس‌رفت، در حال حاضر، متعلق به سودان جنوبی‌ست؛ جایی‌که به گفته یونیسف، در میانه جنگ مرگبار داخلی، دورنمای آینده کودکان، در هر سه دسته‌بندی فقر، فقدان آموزش و مرگ ناشی از خشونت، تیره‌وتار است.
«مرگ ناشی از خشونت» در مورد شهروندان زیر ۱۹ سال در هفت کشور جهان افزایش پیدا کرده‌است: یمن، سوریه، عراق، لیبی، اوکراین، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی.
وضع کودکان در چهار کشور سوریه، یمن، سودان جنوبی و آفریقای مرکزی در دو دسته‌بندی افت داشته‌است.
یونیسف می‌گوید در ۲۱ کشور، از جمله در سوریه، ثبت‌نام در دبستان‌ها کاهش پیدا کرده‌است. مسائلی مانند خشونت و جنگ، بحران اقتصادی و نیز رشد جمعیت از موارد موثر بر این کاهش عنوان شده‌است.
سازمان ملل و نهادهای مرتبط به آن پیش از نیز به‌طور جداگانه در مورد مرگ‌ومیر کودکان به دلیل خشونت‌های ناشی از جنگ، دور ماندن آن‌ها از مدرسه و نیز گرسنگی، فقر و بیماری‌های همه‌گیری مانند وبا در سوریه، عراق و یمن هشدار داده بودند.
نهاد ارشد امور پناهندگان سازمان ملل متحد در خرداد ماه گفته بود جنگ داخلی سوریه، تا پایان سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۲ میلیون آواره بر جای گذاشت که نزدیک به دو سوم جمعیت آن کشور است. بسیاری از آوارگان را کودکان تشکیل می‌دهند و بسیاری از آن‌ها نیز از دسترسی به حقوق اولیه، مانند آموزش، محروم شده‌اند.
یونیسف در تیر ماه گفته بود از زمان تشدید خشونت‌ها در عراق در سال ۲۰۱۴، بیش از هزار کودک به‌دلیل نبردها کشته شده‌اند. این نهاد هشدار داده بود که کودکان عراقی در چرخه بی‌پایان خشونت و فقر فزاینده به دام افتاده‌اند و پنج میلیون از آن‌ها به کمک فوری نیاز دارند.
صلیب سرخ جهانی می‌گوید یک میلیون نفر از شهروندان یمن در معرض وبا قرار گرفته‌اند و سازمان مللدر مرداد ماه گفته بود هشتاد درصد کودکان در یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.