به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۶

نوزده سال و دو ساعت سکوت (برای سالمرگ فروهرها)

کاریکاتور: مانا نیستانی / ایران وایر