به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۱۱، ۱۴۰۰

افشای رازهای باورنکردنی خمینی و خامنه‌ای برای اولین بار توسط ماموران ساواک!


افشای رازهای باورنکردنی خمینی و خامنه‌ای