به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۰۵، ۱۴۰۰

ویدئویی از مژگان شجریان، دختر مرحوم شجریان

به مناسبت زادروز استاد شجریان