به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۳، ۱۴۰۰

شورای مرکزی جبهه ملی ایران


دکتر علی راسخ افشار به ابدیت پیوست

با دریغ و تاسف بی کران از خبردرگذشت آقای دکتر علی راسخ افشار شخصیت ملی وطن خواه با پیشینه ی یک عمر مبارزه برای آزادی و اعتلای ایران،آگاهی یافتیم.

دکتر علی راسخ افشار از خانواده حاج محمد حسین راسخ افشار،یکی ازسران بازار تهران که طرفدار دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران بود ، می آمد.لذا به علت همین وابستگی خانوادگی ،از نو جوانی مانند پدر و پدر بزرگ خود حامی نهضت ملی ایران و پیرو راه مصدق بود.او پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ و زمان دانشجویی در آلمان از پایه گذاران جبهه ملی ایران در اروپا و از فعالان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بود.دکترعلی راسخ افشار در آستانه انقلاب بهمن۵۷ به ایران آمد ومدتی نیز مسئولیت تشکیلات جبهه ملی ایران را به عهده گرفت . ولی در همان نخستین سال های پس از انقلاب با یورش حکومت اقتدارگرا و انحصارطلب به نیروهای ملی، ناگزیر به ترک ایران گردید اما تا پایان عمر از تلاش برای آزادی و استقلال ایران دست نکشید. ما درگذشت این انسان فرهیخته ، شریف و آزادیخواه را به همسر وفرزندان ارجمندش و به همه ی میهن دوستان و آزادیخواهان و اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران تسلیت می گوییم .

تهران دوم مهرماه ۱۴۰۰خورشیدی

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکتر ابراهیم احدی بانو فرشید افشار الهه امیر انتظام فرهاد امیر ابراهیمی            مهندس مرتضی بدیعی پوراندخت برومند دکتر جهانشاه برومند فرهاد بیشه ای   دکتر علی حاج قاسمعلی مهندس هوتن دولتی فرید دهدزی - حسین ریاحی     مهندس مسعود صالحی مسعود صفاریان پیام صفی پور دکتر رضا گل نراقی دکتر محسن فرشاد یکتا اصغر فنی پور دکتر باقر قدیری اصلی پریچهر مبشری دکتر حسین مجتهدی- مهندس علی محمدی پروفسور صادق مسرت ضیاء مصباح منوچهر ملک قاسمی محمد حسین ملک ختایی محمد ملک خانی دکتر آذین موحد - دکتر حسین موسویان جمشید میرعمادی -   دکتر پژمان میرکریمی زراسوند ابوالفضل نیماوری دکتر جمشید وحیدا