به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مهر ۰۴، ۱۴۰۰

پیام دکتر علی راسخ افشار

به نشست چهلمین سال تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار در کلن (آلمان)

دکتر علی راسخ افشار
پیام زیر نشان می دهد که دکتر علی راسخ اقشار مبارزات سیاسی خود را همیشه در پیوند با جبهه ملی ایران انجام داده وهر گز در پی منافع شخصی و شخصیت سازی کاذب از خود نبوده است. روانش شاد.

   هموطنان ارجمند

 اجازه می خواهم به خانمها و آقایان محترمی که در نشست چهلمین سال تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار در شهر کلن (آلمان) شرکت کرده اند خیر مقدم عرض کنم.

استاد دکتر غلامحسین صديقی که همواره مورد احترام همه مليون بوده است، در آغاز نخست وزيری دکتر بختيار در باره ی ايران دوستی و شخصيت او گفت:

«دکتر بختيار آن طور که من می شناسم دارای دو ويژگی عمده است که شخصيت او را از بسياری رهبران ملی ممتاز می کند.

بختيار دارای آن چنان شجاعتی است که در اين شرايط  در زمانی که همه به فکر قهرمان شدن و کسب وجاهتند پا به ميدان می گذارد.

 ويژگی دوم او عشق و علاقه ای است که به ميهن دارد. علاقه او به استقلال ايران مسئله ای است که در طول ساليان دراز هرگز دچار تزلزل نشده است. و فکر می کنم در اين برهه از تاريخ اين پيروزی ملت است که آدمی مثل دکتر بختيار مامور تشکيل کابينه می شود و بار ديگر نام بی زوال دکتر مصدق رهبر نخستين انقلاب شرق عليه استعمار انگليس و عوامل و وابستگانش از دستگاه های ارتباطی که تا ديروز از اشاره به نام او وحشت داشتند عنوان می شود.

 بختيار اين شهامت را داشته که به ميدان بيايد و وظيفه ما و همه رهبران ملی کمک به اوست. بايد مملکت را نجات داد.

صحبت سر شخص دکتر بختيار، جبهه ملی، يا بنده و شما و حتی اعليحضرت شاه نيست، بلکه بحث بر سر مملکتی است که وظيفه حفظ و صيانتش بر عهده ماست.»

(روزنامه اطلاعات، ۱۶ دی ماه ۱۳۵۷)

دکتر مصدق در کتاب رنج های سیاسی گفته است که «برای سياستمدار سه چيز لازم است، جرات می خواهد که بتواند کاری کند، از خود گذشتگی می خواهد که از همه چيز خود بگذرد، تصميم به موقع بايد بگيرد.»

(به نقل از کتاب رنج های سياسی دکتر محمد مصدق، سرهنگ جليل بزرگمهر، به کوشش عبدالله برهان)

دکتر بختيار جرات آن را داشت که در شرايط بسيار بحرانی، نسبت به ماهيت تمامت خواه جمهوری اسلامی اعلام خطر کند. او با قبول نخست وزيری در آن شرایط آشفته موفق شد سخنان و هشدارش را برای ملت ايران در آن هنگام و برای ثبت در تاريخ و آيندگان عنوان کند.

 خانمها و آقایان محترم

نشست شما در دورانی برگذار می شود که صحنه سیاسی جهان بسیار پرتنش و متلاطم و آبستن حوادثی غیرقابل پیش بینی است. لذا اتحاد سازمان های اصیل، غیر وابسته و مردمی با اعتقاد به استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی وجدایی دین از حکومت جهت حفظ و صیانت از کیان ملی و روشنی آینده کشور بسیار ضروری است.

 موفقیت شما هموطنان عزیز را آرزومندم.

 دکتر علی راسخ افشار، دی ماه ۱۳۹۷ــ فرانکفورت، سازمان های جبهه ملی ایران  در اروپا

برگرفته از «احترام آزادی» جمعه،۱۹بهمن ۱۳۹۷

احترام آزادی: پیام دکتر علی راسخ افشار، سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا (ehterameazadi.blogspot.com)