به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۲، ۱۴۰۰

اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران

 
در سوگ دکتر علی راسخ افشار

یکی از بنیانگذاران

سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

 با اندوه و دریغ بسیار خبر درگذشت دوست ارجمندمان دکتر علی راسخ افشار در روز چهارشنبه ۳۱ شهریور به دستمان رسید. او یکی از بنیانگذاران سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا در سالهای ۶۰ بود.

او به خانواده ای تعلق داشت که از دو نسل پیش از هواداران سرسخت دکتر مصدق و نهضت ملی بودند.

دکتر علی راسخ افشار که پس از تجدید فعالیت جبهه ملی درایران در سال ۱۳۴۰ در تشکیل جبهه ملی ایران در اروپا نقشی فعال داشت در اولین کنگره ی بزرگ این سازمان که در سال ۱۳۶۳ در ویسبادن آلمان برگذارمی شد به ریاست آن انتخاب شد و پس از آن نیز سالها به عنوان عضو هیأت اجرائی این سازمان در آن فعالیت کرد.

او که پس از چندین سال پزشکی در بیمارستان های آلمان برای خدمت به کشور به ایران بازگشته بود، با استقرار نظام رعب و وحشت جمهوری اسلامی پس از چندی ناچار به ترک کشور و عزیمت به کشور آلمان شد و مبارزه در راه آزادی را در مهاجرت در سازمانی که در جوانی از پایه گذاران آن بود ازسرگرفت و تا پایان عمر ادامه داد.

او به دکتر مصدق به عنوان کسی که با نشان دادن راه آزادی و استقلال کشور از راه احترام به قانون و پایداری در مبارزه برای این آرمان به پیشروی بزرگ این راه تبدیل شده بود ارادتی عمیق و صمیمانه می ورزید.

دکتر علی راسخ افشار در سالهای اخیر با ارسال پیام هایی به جلسات و مراسمی که در بزرگداشت دکتر شاپور بختیار از سوی نهضت مقاومت ملی ایران یا مشترکاً از سوی این سازمان و سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا برگذارمی شد به تأیید گزینش و راه او به عنوان ادامه راه مصدق و نهضت ملی ایران پرداخته بود.

نهضت مقاومت ملی ایران، با اظهار اندوه عمیق خود از این ضایعه ی جبران ناپذیر، فقدان او را به خانواده ی ارجمند راسخ، به همسر گرانقدر او بانو ایران میرعمادی راسخ افشار، فرزندان برومند او بهنام و ماندانا، به یاران ودوستداران او، به خانواده ی نهضت ملی ایران، و به ملت ایران تسلیت می گوید و در این غم بزرگ خود را با آنان همدرد می داند.

پنجشنبه اول مهرماه ۱۴۰۰

برابر ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

نهضت مقاومت ملی ایران