به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۹، ۱۴۰۰

طالبان رهبر جمهوری اسلامی را تهدید به نابودی کرد!!!


طالبان رهبر جمهوری اسلامی را تهدید به نابودی کرد!