به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۱۸، ۱۴۰۰

رابطه مخفی ملکه الیزابت و خامنه‌ای لو رفت!!!


سفارت علیا حضرت ملکه بریتانیا در ایران