به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۱

شرايط وخيم جسمانی
زينب جلاليان،زندانی محکوم به حبس ابد

زينب جلاليان زندانی سياسی هموطن کرد که در آذرماه سال ۱۳۸۸ به اتهام محاربه و همکاری با “ پژاک“ به اعدام محکوم شد، بيش از سە سال است، در زندانهای مختلف ايران به سر مي‌برد.حکم زينب در ديوان عالی کشور به زندان ابد تقليل يافت .

دکتر محمد شريف وکيل مدافع زندانی سياسی زينب جلاليان؛ اعلام کرد موکل وی در شرايط وخيم جسمانی و روانی بە سر می برد و در صورت عدم مداوا زندگی او در معرض خطر قرار می گيرد.  
بنابر تماسی که سازمان زنان آذرمهر با وکيل زينب جلاليان آقای دکترمحمد شريف داشتە است ، وضعيت زينب در شرايط جسمانی نامساعدی است و به علت عدم مداوای پزشکی از سوی زندانبانان زندان شرايط او روز بە روز وخيم می شود.
از ديگر سو، بنابر اظهارات خانوادە زينب ، زينب در جلسات ملاقات از شدت درد و ناراحتی قادر نيست ،بە راحتی بنشيند و با آنها سخن بگويد .
زينب جلاليان زندانی سياسی هموطن کرد که در آذرماه سال ۱۳۸۸ به اتهام محاربه و همکاری با “ پژاک“ به اعدام محکوم شد، بيش از سە سال است، در زندانهای مختلف ايران به سر مي‌برد.حکم زينب در ديوان عالی کشور به زندان ابد تقليل يافت .
جلاليان ٢٨ ساله، پس از بازداشت، ۴ ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات به سر برد. وی در اين مدت جهت اعتراف به شدت مورد شکنجه قرار گرفت به طوريکه از ناحيه سر دچار جراحت شديد شد؛ و به ناچار مأموران اطلاعات وی را به بيمارستانی در کرمانشاه انتقال دادند. زينب جلاليان در بيمارستان با فريادهای خود مردم و مسئولان بيمارستان را در جريان اتهامات و شکنجه‌های خود قرار داد. که اين امر موجب شد ،مأموران اطلاعات وی را از ساير بيماران جدا کنند .
جلاليان در مدت حضور خود در بازداشتگاه اطلاعات مورد ضرب و شتم شديد و شکنجەهای وحشيانەی مامورين قرار گرفت ؛ و در چندين مورد حکم شلاق در مورد او به اجرا در آمد. زدن کابل به کف پا، بازجويی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی هم زنجير شده بود؛ از جمله شکنجه‌هايی است که در مورد او اعمال شده است. گفته مي‌شود درجريان يکی از جلسات بازجويي، در‌حالی که بازجو وی را تهديد به تجاوز جنسی کرده بود، در مقابل اعتراض او ،بازجو با ميله آهنی آن چنان محکم بر سر او می کوبد ، که منجر به خونريزی و بيهوشی او می شود . با وجود همه شکنجه ها، زينب به موارد در نظر گرفتە شده مامورين اعتراف نکرد و تسليم نشد ، زينب در جلسەی دادگاه به اتهام ارتباط با “ گويا“ گروه تروريستي، به مجازات اعدام محکوم شد. وی در شرح شکنجه‌های خود می گويد:“ وقتی کف پاهايم را شلاق زدند، مرا به حال بيهوشی به سلول انتقال دادند. در آنجا هم وادارم مي‌کردند با پاهای مجروحم طول راهرو را راه بروم. و بعد دوباره مي‌زدند.“
زينب جلاليان درحالی که حکم خود را دريافت کرده بود ؛ و در انتظار تجديدنظرخواهی خود از ديوان عالی کشور بود ، در روندی غير قانونی در جريان انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ ، بار ديگر به مدت ۳ ماه به سلول انفرادی منتقل شد، او که در اعتراض به انتقال غيرقانونی و بي‌دليل خود به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از وخامت اوضاع جسماني‌اش، بار ديگر به بند عمومی زندان کرمانشاه منتقل شد. در طی مدت انتقال وی به سلول انفرادی و بي‌خبری از شرايط او بسياری گمان مي‌کردند، که اين فعال سياسی کرد جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است.
وی سپس در اسفندماه ۸۸ از زندان کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد. زينب جلاليان که خود نيز دليل اين جابجايي‌های نامعلوم را نمي‌دانست. بارها در مورد شرايط خود اعتراض کرد و نگهداري‌اش را در بازداشتگاه با توجه به اتمام بازجويي‌ها و صدور حکم غيرقانونی دانست. جلاليان در مدت حضور در بند ۲۰۹ چندين‌بار از سوی بازجويان در مورد مصاحبه تلويزيونی تحت فشار قرار گرفت. مأموران اطلاعات به وی وعده داده بودند، در صورت انجام مصاحبه تلويزيوني، حکم اعدام او را لغو خواهند کرد. اين فشارها به خصوص پس از اجرای حکم اعدام ۴ فعال سياسی کرد در اسفندماه سال گذشته افزايش يافت. با اين‌حال جلاليان در جريان بازجويي‌ها اعلام کرده بود:“ من برای مرگ آماده‌ام و از اعدام نمي‌ترسم.“
جلاليان پس از ۵ ماه حضور در بند ۲۰۹، پس از ملاقات با دادستان تهران، به زندان کرمانشاه انتقال يافت. جعفری دولت‌آبادي، دادستان تهران در ملاقات با جلاليان اعلام کرده بود ، که حکم اعدام وی در ديوان عالی کشور تأييد شده است. اما وکيل او دکتر محمد شريف از تأييد اين حکم ابراز بي‌اطلاعی کردە بود . وی گفتە بود :“ تاکنون چنين حکمی به من ابلاغ نشده است.“
جلاليان پس از انتقال به زندان کرمانشاه از طريق يکی از مددکاران زندان، با خبر شد که حکم اعدام وی در ديوان عالی کشور نقض شده است. با اين حال لغو اعدام حکم زينب به معنای در امان ماندن او نيست ، اين بار مسئولان زندان می خواهند با مرگ تدريجی زينب را اعدام نمايند ، عدم رسيدگی به وضعيت بحرانی او در شرايط کنونی ،تنها منعکس کنندەی اين مورد است ،که زينب را با مرگ تدريجی به دار می آويزند .