به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۱

هشدار وزیر دفاع آمریکا به رهبران ایران


لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا گفت: آمریکا ایران را درهرگونه اقدامی برای اخلال در کشتیرانی در منطقه نفت خیز خلیج فارس مسئول خواهد شناخت، و قادر است هرگونه تلاش ایران را برای بستن این آبراه تجاری نقش بر آب سازد. 

خبرگزاری رویترز در گزارشی از واشنگتن اظهارات آقای پانه تا در یک کنفرانس خبری را نقل می کند که گفت « رهبران ایران لازم است بدانند که آمریکا و جامعه بین المللی آنان را مستقیما برای هرگونه اخلال در کشتیرانی در آن منطقه، خواه توسط خودایران باشد و یا توسط عوامل و عمالشان ، مسئول خواهد شناخت».

وزیر دفاع آمریکا گفت « آمریکا کاملا برای مقابله با هرگونه احتمالاتی در آنجا آماده است» و افزود «ما بر توانائی هایمان افزوده ایم تا مطمئن شویم قادریم هر گونه تلاش ایران را برای بستن راه بر کشتیرانی در خلیج فارس - اگر تصمیم به چنین اقدامی بگیرند- شکست دهیم».