به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۱

ممنوعيت استفاده از عنوان «خبرگزاري» براي سايت‌ها
هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها در جلسه اخیر خود بر ممنوعیت استفاده از عنوان خبرگزاری ها برای پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی و سایتهای خبری تاکید و پیگیری های قانونی لازم رد این خصوص را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس صورتجلسه این هیئت، با استناد به ماده یک قانون مطبوعات، پایگاه های اطلاع رسانی فاقد مجوز خبرگزاری مشمول عنوان خبرگزاری نبوده و به کارگیری این عنوان غیر واقعی توسط آنها به ویژه در نامواره آرم، تخلف از قانون مطبوعات به حساب می آید.
از این رو در صورت عدم خذف عنوان مذکور در مدت یک ماه پس از تاریخ این جلسه، هیئت نظارت بر مطبوعات به موجب قانون درباره سایتهای متخلف پیگیری لازم را به عمل آورده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.
لذا شایسته است کلیه پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی که تاکنون در اخبار و مطالب و یا نامواره یا نشان خود، ماهیت رسانه خویش را بدون برخورداری از مجوز این هیئت خبرگزاری معرفی کرده اند، از این تاریخ به مدت یک ماه برای حذف عنوان مذکور اقدام کنند.