به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۹۱

مژگان محمدی در زندان اوین به سر می برد
  کمیته گزارشگران حقوق بشر- مژگان محمدیان، فعال اجتماعی و محکوم به شش ماه حبس تعزیری، از خرداد ماه سال جاری در زندان اوین به سر می‌برد.

مژگان محمدیان در تاریخ سوم خرداد ۹۱ پس از احضار تلفنی به بند امنیتی نسوان زندان اوین منتقل شده و از این تاریخ کماکان در این بند زندانی است.
این فعال اجتماعی، در تاریخ۱۱ اسفند۱۳۸۹ طی یورش نیروهای امنیتی به منزلش دستگیرشد. نیروهای امنیتی که شامل اطلاعلت سپاه و پلیس امنیت بودند پس از تفتیش و به هم ریختن خانه اقدام به ضبط لپ تاپ و رسیور و مدارک شخصی وی کردند. او پس از ۳ روز بازداشت موقت و بازجویی به اوین منتقل و پس از یک هفته با قرار کفالت از اوین آزاد شد.
اولین دادگاه وی در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۸۹ تحت ریاست قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد که طی ان همسر وی (شاهین شبیری) نیز بازداشت و به اوین منتقل گردید.
پس از آخرین جلسه دادرسی قاضی مقیسه، خانم محمدیان را با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به دو سال حبس تعزیری و همسر وی شاهین شبیری را به ۶ ماه حبس تعزیزی محکوم کرد. پس از اعتراض به حکم صادره در خردادماه ۱۳۹۰، پرونده مجددا در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تحت ریاست قاضی موحد بررسی شد و رای دادگاه بدوی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال تقلیل یافت.