به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۳، ۱۳۹۱

ختنه، عامل اتحاد یهودیان و مسلمانان اروپا

گروه‌های مسلمان و یهودی در بیانیه‌ای مشترک ختنه را بخشی از تکالیف مذهبی خود دانسته‌اند و خواستار حفظ حق خود برای انجام آن شده‌‌اند. این بیانیه نامعمول توسط رهبران گروه‌هایی چون مجلس یهودیان اروپا، مرکز اسلامی بروکسل، انجمن یهودیان اروپا و اتحادیه اسلامی-ترکیه‌ای آلمان امضا شده است. 
بیانیه مشترک یهودیان و مسلمانان اروپا امر چندان معمولی نیست
گروه‌های مسلمان و یهودی اروپا دست به دست هم داده‌‌اند تا از حق ختنه پسران خردسال دفاع کنند. دادگاهی در آلمان گفته است که ختنه به بدن کودک آسیب می‌زند.
گروه‌های مسلمان و یهودی در بیانیه‌ای مشترک ختنه را بخشی از تکالیف مذهبی خود دانسته‌اند و خواستار حفظ حق خود برای انجام آن شده‌‌اند. این بیانیه نامعمول توسط رهبران گروه‌هایی چون مجلس یهودیان اروپا، مرکز اسلامی بروکسل، انجمن یهودیان اروپا و اتحادیه اسلامی-ترکیه‌ای آلمان امضا شده است.
حکم دادگاه کلن، که انتقاد مجلس اسرائیل را نیز برانگیخته است، برای تمام آلمان معتبر نیست. با این حال انجمن پزشکی آلمان از پزشکان خواسته است که کسی را ختنه‌ نکنند.
همه ساله هزاران پسربچه مسلمان و یهودی در آلمان ختنه می‌شوند.
گروه‌های یهودی و مسلمان در بیانیه مشترکشان ممنوعیت ختنه را "نقض آشکار مبانی مذهبی و حقوق بشر" خود دانسته‌اند.
در این بیانیه آمده است: "ختنه رسمی کهن است و بخشی واجب از باورهای فردی ما است و ما اعتراض خود به حکم این دادگاه را به شدیدترین شکل ممکن ابراز می‌کنیم."
این گروه‌ها خواسته‌اند تا مجلس و احزاب سیاسی آلمان، فوری نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و از حق آنان برای حفظ سنت مشترکشان دفاع کنند.
استفان اوانس، خبرنگار بی‌بی‌سی از برلین، می‌گوید حکم دادگاه کلن برای محدودیت یک سنت جاافتاده یهودی، در کشوری که هولوکاست در آن رخ داده نابه‌جا به نظر می‌رسد.

برگرفته از: بی بی سی فارسی