به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۹۱

کاخ سفید
پیام پرزیدنت اوباما به مناسبت ماه رمضان
کاخ سفید روز جمعه، متن پیام پرزیدنت اوباما به مناسبت ماه رمضان را به این شرح منتشر ساخت:
به نمایندگی از سوی مردم آمریکا، میشل و من، صمیمانه ترین آرزوها را برای آمریکائیان مسلمان و مسلمانان دیگر نقاط جهان در آغاز ماه رمضان ابراز می داریم. رمضان برای مسلمانان زمان امساک، نیایش وتامل ، و زمان شادی و جشن است. زمان گرامی داشتن خانواده ،دوستان و همسایگان، و کمک به نیازمندان است.
امسال رمضان برای مردمی که در خاورمیانه و شمال آفریقا شجاعانه شاهد رسیدن به دمکراسی و حق تعیین سرنوشت خود هستند، و نیز برای آنهائی که هنوز برای رسیدن به این حقوق کلی خود تقلا می کنند از معنا و مفهوم ويژه ای برخوردار است.
ایالات متحده آمریکا کماکان در کنار آنهائی می ایستد که خواستار تعیین سرنوشت خود هستند، می خواهند آزاد و عاری از ترس و خشونت زندگی کنند و آزادانه اعتقاد و ایمان خود را بکار گیرند.
در آمریکا ماه رمضان برای ما یادآور آن است که اسلام بخشی از بافت جامعه ماست و آمریکائیان مسلمان در زمینه های مختلف، از خدمات عممومی گرفته تا کسب و کار، و از مراقبت های درمانی تا علوم و هنر، به تقویت کشور و غنی ساختن زندگی کمک می کنند.
رمضان ضمن آنکه برای یک میلیارد و پانصد میلیون مسلمان در جهان دارای معنائی عمیق است، برای تمامی مومنین یادآور انسانیت مشترک و پای بندی به عدالت، مساوات و شفقت در تمامی ادیان است. بر مبنای چنین روحیه ای من برای مسلمانان در آمریکا و جهان ماهی مبارک و با سعادت آرزو می کنم و مشتاقانه مجددا در انتظاربرگزاری مراسم افطار در کاخ سفید هستم.

رمضان مبارک.