به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۱

جنگ روانی رویترز علیه سوریه:
بشار اسد کجاست؟!
من صدای انفجار شما را شنیدم!

«هنوز بشار اسد در انظار عمومی حاضر نشده است و همچنان سخنرانی در مورد وقایع دیروز نکرده است. در حالی که بحران در سوریه شدت گرفته است، ارتش سوریه قسم خورده این عملیات را تلافی کند.»
رویترز: « اکنون این سوال مطرح است که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، روز پنجشنبه، یک روز بعد از انفجار یکی از ساختمان های امنیتی دمشق که منجر به کشته شدن وزیر دفاع سوریه شد، در کجاست؟»
به گزارش جام نیوز انگلیسی، خبرگزاری رویترز(Reuters)، روز پنجشنبه 29 تیر(July 19)، در راستای جنگ روانی غرب علیه سوریه نوشت: «اکنون این سوال مطرح است که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، روز پنجشنبه، یک روز بعد از انفجار یکی از ساختمان های امنیتی دمشق که منجر به کشته شدن وزیر دفاع سوریه شد، در کجاست؟ هنوز خبری از او نیست.»
این خبرگزاری غربی ادامه داد: «هنوز بشار اسد در انظار عمومی حاضر نشده است و همچنان سخنرانی در مورد وقایع دیروز نکرده است. در حالی که بحران در سوریه شدت گرفته است، ارتش سوریه قسم خورده این عملیات را تلافی کند.»