به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۶، ۱۳۹۱

مصاحبه مسيح علی‌نژاد با جعفر شجونی
نظام مرغ نیست. باز بايد بری زندان تا درست شوی

"من می‌گويم نظام مرغ نيست، نظام نظامِ اسلامی است، شرکت سهامی خون شهداست، آدم برای هرچيزی که راهپيمايی نمی‌کند... فقها را رهبر بايد تعيين کنند، نه اين‌که ۷۰ ميليون ملت ايران بنشينند فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان را تعيين کنند. مردم بنشينند تعيين کنند؟ مردم چی را تعيين کنند؟ يعنی چی؟" حجت الاسلام جعفر شجونی، دبير جامعه وعاظ تهران، با تاکيد بر اينکه نظام جمهوری اسلامی آدم حسابی هايی مثل مقام معظم رهبری دارد، معتقد است که در اين نظام «يک مشت دزد و خائن و آدم های سه هزار ميلياری هم هستند که سو استفاده می کنند.»
اين عضو جامعه روحانيت مبارز در مصاحبه با مسيح علی نژاد، روزنامه نگار ضمن تاکيد بر اينکه مردم نبايد به خاطر گرانی مرغ به خيابان بيايند و اعتراض بکنند می گويد: «من می گويم اين نظام مرغ نيست، نظام نظامِ اسلامی است، شرکت سهامی خون شهداست، آدم برای هرچيزی که راهپيمايی نمی کند، همه ما انتقاد را دوست داريم، اما اعتراض را دوست نمی داريم، ويرانگری و خراب کردن را دوست نداريم.

مصاحبه تلفنی با حجت الاسلام جعفر شجونی، دبير جامعه وعاظ تهران در مورد وضعيت معيشتی مردم ايران و نقش دولت و رهبری جمهوری اسلامی در فضای سياسی و اقتصادی فعلی کشور چنين است:

قبلا با شما به عنوان يکی از حاميان محمود احمدی نژاد مصاحبه کردم و می خواهم الان با توجه به وضعيت معيشت و گرانی هايی که در مورد قيمت مرغ رخ داده با شما مصاحبه ای انجام دهم و بدانم که آيا هنوز از احمدی نژاد راضی هستيد يا نه؟
- ما که به خاطر مرغ و اين حرف ها با احمدی نژاد به هم نمی زنيم که. اين دولت خدمتگذاری کرده و حالا ديگه پايان عمرش است و ما ديگه کاری به او نداريم. مجلس بايد جلسه ای برگزار کند و در ماه رمضان به وضعيت مرغ رسيدگی کند. احمدی نژاد که عمدا قيمت مرغ را گران نکرد. بعضی ها کنجاله مرغ را گرفتند برای اينکه بين ده تا استان تقسيم کنند، يک جوری گران کردند و پول به جيب زدند دستگاه قضايی بايد اينها را دستگير کند. احمدی نژاد خودش به خاطر يک کارهای ديگرش نکته های منفی در عملکردش پيدا کرده است...

حاج آقا آيا شما خودتان می توانيد دو تا از عملکردهای مثبت دولت احمدی نژاد را بشماريد؟
- بله من می توانم بشمارم، احمدی نژاد، عرض کنم که کابينه خودش را برده در روستاها که اين مثبت است.

وضعيت روستاها چگونه است؟
- خب وضعيت روستاها، ، روستاها را آباد می کند، گاز می برد، آب می برد، آسفالت می کشد، خوب اينها را کرده ديگر.
حاج آقا آيا الان از وضعيت نيشابور و شهرهای کوچک و روستاها خبر داريد چه اتفاقاتی رخ داده است؟
- بله مردم در نيشابور به خاطر گرانی مرغ راه افتادند توی خيابان،‌ خب اين کارها درست نيست. اين نظام را آدم به خاطر مرغ که زير سوال نمی برد.

حاج آقا اعترض به وضعيت گرانی مرغ چه تقابلی با نظام است؟
- من می گويم نظام مرغ نيست، نظام نظامِ اسلامی است، شرکت سهامی خون شهداست، آدم برای هرچيزی که راهپيمايی نمی کند، همه ما انتقاد را دوست داريم، اعتراض را دوست نمی داريم، ويرانگری و خراب کردن را که دوست نداريم که.

شما از همراهان نواب صفوی بوديد در دوران مبارزه با نظام پهلوی. آن موقع اگر مردم در خيابان اعتراض می کردند مورد قبول شما بود و الان آيا اعتراض مردم مورد قبول نيست؟
- البته ببينيد اين مسائل را جابجا بايد حرف زد. آن موقع رژيم از بالا تا پايين فاسد بود الان رژيم جمهوری اسلامی کسانی مثل امام و مقام معظم رهبری و آدم حسابی دارد، اين وسط يک مشت دزد و خائن و آدم های سه هزار ميلياری هم هستند که سو استفاده می کنند. رژيم شاه يعنی رژيم آمريکا و اروپا. الان ما بايد دردمان را دوا کنيم نه اينکه بيايم توی خيابان ها همه چيز را آتش بزنيم. مثل همين انتخابات سال ۸۸ هيچ جای دنيا اين کاری را نکردند که اراذل و اوباش کردند . جمهوری اسلامی مال همه مردم است.

حاج آقا اگر همه مردم جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشند و نقد داشته باشند از چه شيوه ای بايد وارد شوند؟
- روزنامه ها را پر کنند.

روزنامه ها را که بسته اند...
- آن روزنامه ها مزدور بودند.

همين حرف را آن زمان هم گفتند که اگر معترضان به خيابان بيايند ريختن خون آنها مباح است.
- بله خانم ما يک عمر فقه خوانيدم. فقه ما می گويد آشوب کردن و نظمِ يک جامعه ی ساخته شده را بر هم زدن، نا امنی است. الان در يک خيابان سر چهارراه هر ماشين می خواهد به يک سمتی برود، اگر چهار نفر اراذل و اوباش کارد به دست و يک بشکه نفت و بنزين هم دست شان بگيرند و های و هوار و نفس کش طلب کنند، خب اين امنيت جامعه را به هم می زند که از نظر پيغمبر اسلام اعدام است.

آقای شجونی برای برقراری نظم در جاده و خيابان قانون هست، نمی شود به روی کسی که از چراغ قرمز عبور کرد گلوله کشيد، بر اساس قانون خود جمهوری اسلامی معترضان می توانند بيايند در خيابان تجمع برگزار کنند تا زمانی که مسلح نباشند، جوانانی که آمدند در خيابان چگونه حکم آنها اعدام است؟
- ببينيد بدون چاقو و اسلحه ولی با مشت گره کرده و هارت و پورت نظام جامعه را برهم زدن هم اخلال در نظم هست.

الان ميلياردها اختلاس در دولت احمدی نژاد که شما از حاميانش بوديد صورت گرفته، آيا آنها ايجاد فساد در جامعه است يا اعتراض چند جوان در خيابان فساد است و بايد اعدام شوند؟
- ببينيد من دارم می گم اينها فقه ماست. والله فقه ما مترقی و پويا است. آدرس غلط نبايد بدهيد که. اعتراض جا دارد، مکان دارد، از دولت اجازه بگيرند بيايند توی خيابان حرف شان را بزنند ، دولت که اين را جلوگيری نمی کند.

چرا حاج آقا درخواست راهپيمايی کردند، دولت مجوز نداد.
- خب ديده که سوء نيت دارند اينها راهپيمايی کردند، از آنها فيلم برداری و عکسبرداری شده.

حاج آقا خيلی از اين روزنامه نگاران قبل از برگزاری راهپيمايی دستگير شدند
- خب باباجان دستگير شوند، شما چرا غصه شان را می خوريد؟

نه من سوال می کنم که شما به عنوان روحانی پاسخ دهيد.
- يا اينها را از قبل می شناختند يا خيانت کردند در زندان هستند، عوضی فکر کردند اينها می خواهند مملکت را شخم بزنند، شلغم بکارند. مملکت مديريت دارد، حساب و کتاب دارد. آن آقای خبرنگار بيايد عشق خودش را بکند و هارت و پورت بکند؟ مگر می شود؟ حتما بايد جلويش را بگيرند. کدام کشور، کدام کشور به اندازه ايران آزادی دارد؟

حاج آقا کدام آزادی منظورتان است آيا جوانان ايرانی می توانند پوشش مورد نظرشان را انتخاب کنند؟
- شما بايد شوهر کنی، بچه داری کنی، خانه داری کنی کار خودت را سالم انجام دهی وگرنه داد و قال و فرياد که دوست من زندان است...چرا خودت زندان نيستی؟ معلوم است آن کارهايی که دوست تو کرده، تو انجام ندادی که زندانی شوی...

نه من از ايران خارج شدم
- خيلی خب، پس حتما يک خلافی کردی که تو را بيرون کردند. چرا منو نمی گيرند؟ بالاترين خبرنگارهای دنيا وقتی با احمدی نژاد مصاحبه می کنند اول می گويند ايران با همجنس بازی مخالف است، بالاترين خبرنگارها هم وقتی به ايران می رسند اول اسم همجنس بازی را می آورند که هيچ حيوانی اين کارها را نمی کند؟

خب سوال من اين است که ديدگاه های شما و امثال آقای جنتی چقدر شباهت دارد به ديدگاه های نسل جوان جامعه؟
- همين خمينی آقای جنتی را برای شورای نگهبان برگزيده است.

مردم هر زمانی می توانند سرنوشت خودشان را خودشان تعيين کنند؟
- فقها را رهبر بايد تعيين کنند، نه اينکه هفتاد ميليون ملت ايران بنشينند فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را تعيين کنند. مردم بنشينند تعيين کنند؟ مردم چی را تعيين کنند؟ يعنی چی؟ ديروز يکی گفته انرژی هسته ای را به رفراندوم بگذاريم.

بله آقای عبدالله نوری اين پيشنهاد را دادند که مناقشه هسته ای به رفراندوم گذاشته شود.
- عبدالله نوری غلط کرده گفته، عبدالله نوری يک روزنامه را نمی توانست اداره کند. اين حرفها چيست؟ يعنی چی که مملکت می خواهد پيشرفت کند و به علمی برسد ما بگذاريم به رفراندوم؟ پس مردم ايران هر روز صف بکشند برای هر چيزی از مرغ و برق و گاز گرفته تا آب و انرژی بروند رفراندوم. اينها حرف يک مشت خائن است.

حاج آقا جوانان می پرسند چه اتفاقی در جمهوری اسلامی افتاده که خود اين نظام رييس جمهور سابق کشورش را خائن می داند، نخست وزير سابق کشور را قبول ندارد، رييس سابق مجلس خودش را قبول ندارد و در واقع به تمام مسولين سابق همين نظام می گويد مشتی فتنه گر و خائن بوده اند؟
- نه اينطور هم نيست که قبول نداشته باشد.

چرا آقای موسوی، آقای کروبی، آقای بنی صدر، آقای منتظری و...
- خب اينها خيانت کردند، اينها بر خلاف قانون عمل کردند، خود اسراييل هم می داند که کروبی سيصد هزار رای بيشتر نياورده است.

آيا حرف اينجا سند هست برای شما؟
- نه سند نيست می گويم آش آنقدر شور است که کدخدا هم فهميد.

اسراييل در مورد آقای خامنه ای هم نظر منفی دارد و می گويد که ايشان هم ديکتاتور است آيا نظر اسراييل را اينجا هم قبول داريد؟
- آخه يک کشور غاصبِ کودکش اصلا داخل آدم است که شما حرف هايش را گوش کنيد ؟
شما طرفدار جنايتکارها هستی، شما يک بار زندان رفتی حالا بايد يک بار ديگر هم بروی زندان تا به راه راست هدايت شوی.