به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۳

شب یلدا

کوروش یغمایی
 شب یلدا


 شب یلدا