به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۹۳

اطلاعيه مطبوعاتي شهردار فلورانس در باره تصميم به نامگذاري مكاني به نام ريحانه جباري

اطلاعيه مطبوعاتي شهردار فلورانس در باره تصميم به نامگذاري مكاني به نام ريحانه جباري


بنابر اين اطلاعيه شهرداري شهر فلورانس در نظر دارد يك مكان عمومي را به نام ريحانه جباري در شهر فلورانس نامگذاري 

كند. شهرداري تصميم دارد بدين منظور از مادر ريحانه جباري و خانواده وي براي حضور در انجام مراسم نامگذاري دعوت نمايد.


شوراي شهر فلورانس در ايتاليا باتفاق آراء يك قعطنامه تصويب نمود كه در آن يك اثر تاريخي يامحلي را به يادبود ريحانه 

جباري زن جواني كه به اتهام قتل متجاوز خود اعدام گرديد نامگذاري مي كند .

شعله پاكروان مادر ريحانه جباري كه دخترش توسط رژيم ايران در 25 اكتبرگذشته اعدام شد از شهرداري، شوراي شهر و 

كميسيون صلح و حقوق بشر و تمامي تلاشهاي كه براي نجات دخترش انجام داده اند و نامگذاري يك مكان عمومي به نام 

ريحانه جباري تشكر فراوان كرد.

فیسبوک بگونه