به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۳

اعتصاب گسترده کارگران شرکت ایران خودرو دیزل

هزاران نفر از کارگران شرکت ایران خودرو دیزل به دلیل تعویق حقوق ماهیانه خود و عدم تحقق وعده دولت مبنی بر بیمه فرزند سوم خانواده، دست به اعتصاب گسترده کارگری زدند.
به گزارش سحام، دولت جمهوری اسلامی به کارگران وعده داده بود که اگر فرزند سوم درخانواده ای متولد شود، تحت تکفل بیمه قرار خواهد گرفت، اما با سرپیچی دولت از انجام این وعده، خیل عظیم کارگرانی که دارای فرزند سوم شده اند، به دلیل عدم تحقق وعده دولت و تعویق حقوق چندین ماهه خود دست به اعتصاب گسترده کارگری زدند.بنا به گزارش ارسالی به سحام، این اعتصاب پس از اربعین حسینی در شرکت ایران خودرو دیزل – بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده خودروهای سنگین کشور- اتفاق افتاده است و نگرانی از گسترش آن باعث شده که شورای‌عالی امنیت ملی دستوراتی را دراین خصوص به نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط صادر کند.


گفته می‌شود کارگران این کارخانه، پس از تحقیق درباره تعداد بالای سفرهای خارجی مدیرعامل این شرکت و یک باب منزل مسکونی خریداری شده وی دریکی از کشورهای خارجی، دست به اعتصاب گسترده کارگری دراین کارخانه زده اند.

این کارگران اعلام کرده اند که تا تعویض مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل، به اعتصاب کارگری خود و تعطیلی کارخانه ادامه خواهند داد.