به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۲۱، ۱۳۹۳

لبنان همسران البغدادی و الشیشانی را آزاد کرد

دادگاه نظامی لبنان با حکمی "سجی الدلیمی" همسر ابوبکر البغدادی و دو کودکش را به اتفاق همسر یکی رهبران گروه النصره موسوم به الشیشانی را آزاد کرد. آنها پس از آزادی تحویل سازمان امنیت عمومی این کشور شدند.

این اقدام برای آن صورت می گیرد که اداره امنیت عمومی نحوه حضور این زنان در لبنان تحقیق کند و از قانونی یا غیر قانونی بودن آن آگاه شود.


نیروهای دولتی لبنان چندی پیش این دو زن و فرزندانشان را در دو منقطه مختلف بازداشت کردند. پس از بازداشت آنها "جبهه تندروی النصره" یکی از سربازان اسیر لبنانی را به نام "علی البزال" را در انتقام به این بازداشت اعدام کرد.

جبهه النصره پس از اعدام این سرباز با صدور بیانیه ای دولت لبنان را تهدید کرد اگر این زنان آزاد نشوند، سربازان اسیر بیشتری را اعدام خواهد کرد.
العربیه