به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۰۸، ۱۳۹۳

تو فکر یک سقف

مسوولان کمپ بخیرا، این زنان و کودکان را می‌پذیرند؟

زنان و کودکان موصلی به این امید صف کشیده‌اند. به امید یک سرپناه هرچند محقر و پیش‌پاافتاده و ساده. خانه‌های آنها در تسخیر داعشی‌هاست. زنان و کودکان آواره مرزها و مردانشان یا در جبهه جنگ با داعش هستند یا در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، بی‌سر افتاده‌اند. از زمان حضور داعش در عراق، جمعیت آواره حاضر در مرزهای کردستان عراق به بیش از دومیلیون‌نفر رسیده است.