به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۹۳

پاسخ ارژنگ داوودی، محکوم به اعدام، از زندان به روزنامه کیهان

توفان انقلاب دموکراتیک ایرانیان وزیدن گرفته است
ارژنگ داودی

با درود به تمامی جان نثاران و جان نثار کرده گان راه آزادی بشر؛
با سلام به تمامی انسان‌های آزادی خواه، دموکرات منش و نیک اندیش جهان؛
و تجدید پیمان با تمامی جمهوری خواهان دموکرات و سکولار ایرانی؛

جوابیه یادداشت روز-کیهان ۱۷ آذر به قلم حسین شیره‌مداری در ارتباط با وقایع مربوط به ۱۶آذر ۹۳ در پلی تکنیک تهران؛
یک- اگر ۱۳ آبان هم حقیقتا روزی شناسنامه دار است چرا عنوان مقاله مورد بحث فقط به یک روز شناسنامه دار اشاره دارد!؟
دو- چرا در سال ۴۸ لطف بیکران خداوندی فقط شامل حال دو جرثومه انواع فساد شده است؟ اگر این لطف افسانه و من درآوردی نیست که هست و تو و ناشخص همراهت از بندگان مقرب، خاص، ویژه و برگزیده!؟ بودید، چرا این لطف منجر به انقلاب در همان سال ۴۸ به رهبری تو و معاونت او نشد!؟

آی امامزاده جدیدالظهور خالی بندان آی حسین بازجو آی طفیلی دمت ناگرم!؟
سه- مدعی هستید که آن زمان شما و رفیق ناباب ترتان دانشجو بودید، بابا ایول دم شاه گرم!؟ صد رحمت به دوران ستمشاهی که امثال شما را نه تنها تحمل می کرد بلکه بورس، وام شرافتی و… هم می داد و شماها هم دو لپی می لنباندید!؟ پس بگو پسر!؟ اعتراف کن که به مفت خوری، مفت چری و مفت بری عادت دیرینه داری ای دغل.
آی حسین شیره ای یادت می آید کجا بودی!؟ هنگامی که حکومت نانجیـب برآمده از انقلاب ۵۷ اساتید و دانشجویان را تحت عنوان پاکسازی، بدون کمترین حقوق و مواجبی دسته دسته بیرون می ریخت!؟ هنوز که هنوز است اساتید را فله ای اخراج و دانشجویان را دسته دسته ستاره دار می کند.
چهار- اگر به زعم رندانه شما ۱۳ آبان هم یک قله بلند افتخارآفرین در تاریخچه جنبش دانشجویی ست، چرا توله گانگسترهایی که اصولا یا دانشجو نبودند و یا اگر بودند با استفاده از رانت سهمیه روستایی زمان شاه؟ به دانشگاه راه یافته بودند، تحت امر یکی از عمال شوروی در ایران!؟ گردانندگان اصلی حمله به سفارت آمریکا شدند. کسانی که کمترین سابقه مبارزاتی در دوران ستمشاهی نداشتند. کسانی که بعد از انقلاب تازه دوزاری شان افتاد و فرصت طلبانه انقلابی شدند!؟ یعنی همان کسانی که چند سال بعد باز هم فرصت طلبانه، پوزش خواهانه با آمریکاییان نشستند و گفتند و برخاستند و به قول خود کیهان فالوده خوردند یعنی نیش جان کردند.


پنج- واقعیت آن که این دو روز با هزار من سریش(سریشم) هم به هم نمی چسبند. اما چون نمی توانید ۱۶ آذر را به نفع خود مصادره کنید، می خواهید با شریک تراشی، آن را تضعیف و سپس به انحراف بکشانید ولی باز هم کور خوانده اید. بدون کمترین تردید ۱۶ آذر در تاریخ خونین مبارزات سیاسی به ویژه بر ستـیغ تاریخچه جنبش دانشجویی ایرانیان به عنوان تک گل سرسبد همواره گرامی بوده، هست و خواهد ماند.
یا قافیه خیلی تنگ آمده و یا جنسی که نگارنده مقاله کووفت جان کرده خیلی توهم زا بوده که او را به هذیان گویی های هپروت مآبانه پرتاب کرده است.
شش- مقایسه شیطنت آمیز درباره نحوه برپایی ۱۶ آذر با مراسم عاشورا و لعن یزیدیان!؟ به صراحت از بنـدبازی های مختص شعبده گران قلم به مزد و سایر کیهانیان نان به نرخ روز خوار است. اگر حقیقتا چنان که حسین شیره ای می گوید باشد، چرا روزی نیست که عمال رده بالای رژیم فقیه در رستوران ها، کلوپ ها و… واقع در خیابان اموی دمشق!؟ با اعقاب سوری یزیدیان، فالوده که سهل است اطعمه و اشربه!؟ نیش جان نکنند.
هفت- اگر اسراییل و آمریکا آنقدرها که تبلیغ می کنید بد هستند:
الف: چرا امام تان از اسراییل اسلحه و… می خرید تا مسلمانان شیعه و سنی عراق را به کشتن دهد!؟
ب: چرا ماجرای ناکام ایران کنترا رقم خورد؟ آیا مک فارلین ناخواسته و ناخوانده سرش را پایین انداخت و یکهو خود را پرسه زنان در کوچه پسکوچه های بالای شهر تهران یافت و پس از چند روز بدون اینکه کسی این میهمان ناخوانده و دارای مدارک شناسایی جعلی!؟ را بازخواست کند، شق و رق به فرودگاه مهرآباد رفت و …
ج: چرا رهبر فعلی این آشفته بازاری که “نظام” می خوانید به مذاکره خفت بار با آمریکا تن داد و چرا شیخ مصلحت چی نظام، این مذاکرات را تابوشکنی خواند!؟
د: چرا به معنای دقیق کلمه به کلمه این ضرب المثل، لولوی سر خرمن آمریکاییان شده و با لن ترانی های گنده تر از دهان و با عریده کشی های خارج از قد و قواره حقیرتان، بازار فروش اسلحه های آمریکایی در منطقه را همچنان داغ نگه می دارید!؟
ه: چرا آمریکا به عراق صدام به عنوان یکی از محورهای شرارت حمله کرد ولی به شما به عنوان یکی دیگر از محورهای اعلام شده شرارت حمله نکرد!؟ آیا چنین نیست که پیش پرده آمریکا را دشنام می گویید و پشت پرده با آنها فالوده، اطعمه و اشربه جات!؟ کووفت جان می کنید.
و: چرا قرارداد ذلیلانه موسوم به قرارداد الحزایر و منعقده با آمریکاییان در ارتباط با گروگان ها را پس از گذشت ۳۴ سال منتشر نمی کنید!؟
ز: چرا پشت پرده ناز آمریکاییان را می خرید، منت آنها را می کشید و به اعتراف خودتان علیرغم اینکه در افغانستان و … با آنها همکاری کردید، رژیم سراپا نحس و نکبت تان را محور شرارت خواند ولی باز هم از رو نمی روید و برای آنها دم لابه می کنید!؟
حقیقت آن که برای همگی شما تفاله های متعفن عهد بیق!؟ماندن در قدرت و ثروت اندوزی تحت هر خواری و خفتی مهم است. به بهای نابودی ایران و ایرانی که سهل است حتی به بهای شرف نااصیل و حیثـیت ناداشته خود و خانواده ای که در آن ناتربیـت شده اید.

هشت- آمریکا لزوما دشمن جان ایرانیان نیست بلکه خواهان منابع ارزان تر برای رفاه بیشتر شهروندان خود است. اما این رژیم ایرانی سـتیز ولی بیگانه پرست، از کشتن ما شهروندان ایرانی ابا نداشته و تا کنون حداقل یک میلیون ایرانی را یا به کشتن داده یا به کام مرگ کشانده و میلیون ها تن از ما را نیز آواره کرده است. در ۳۵ سال گذشته اموال ما را غارت کرده و در حلقوم بیگانگان بی ارزشی چون تروریست های حزب اله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، سپاه بدر عراق، بشار اسد و … ریخته و نوامیس ما را از سر فقر و فلاکت در خیابان های بسیاری از کشورها به حراج گذاشته است!؟

نه- آیا واقعا آمریکا از رژیم سفاک و بربرصفت فقیه، وحشی تر و آدمکش تر است!؟ در کجای دنیای معاصر، جنایاتی هولناک تر از دهه ۶۰ و در رأس آن کشتار کور ۶۷ را می توان سراغ گرفت!؟ در کدام جای دنیا زندانیان را چنین بی رحمانه قتل عام کرده اند!؟ زندانیانی که در بیـدادگاه های همین رژیم خونخوار محاکمه ولی هیچیک به اعدام محکوم نشده بودند. زندانیانی که اکثرا هفته های آخر و بعضا روزهای پایانی دوره محکومیت ناعادلانه خود را می گذراندند!؟ و آیا تو حسین شیره ای!؟ یکی از دست اندر کاران طراز اول این جنایات سبعانه نبودی؟ زهی پررویی، زهی بی شرمی


ده- این همه مقاله و مطلب تحت عنوان “به روایت ساواک!؟” منتشر می کنـید چرا روایت های ساواک درباره خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، امثال تو حسین شیره ای و… هرگز پخش نمی شود!؟ آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ اگر ذره ای صداقت در وجود نامبارک خود سراغ داری این گوی و این میدان، بستان و منتشر کن سوابق مشعشع راهزنان انقلاب ۵۷!؟

یازده- آی امام زاده جدیدالظهور حسین شیره ای، همه اینها را خوب می دانی و مو به مو در خاطر نامبارک داری ولی خود را به نفهمی می زنی، چون نمی خواهی و نباید اعتراف کنی که جلوگیری از سخن پراکنی ات در پلی تکنیک تهران به نوبه خود توپوزی محکمی به شیخ علی شیره چی نیز هست. جلوگیری از ژاژخایی و یاوه پردازی های تهوع آور ولی بدون عقاب و عقوبت اصحاب لجن پراکن قدرت کریه حاکم که هم روزنامه شخصی!؟ دارند و هم از انواع و اقسام رانت های رسانه ای بهره مند هستند، هرگز با متر آزادی بیان، دموکراسی و… سنجیده نمی شود.

دوازده- بسیار خوشحالم که می بینم عجز و ناله ناشی از ضعف و فتور جکومت در سراسر مقاله امامزاده حسین شیره ای یار غار شیخ علی شیره چی کاملا آشکار است به طوری آه و فغانش گوش دنیا را کر کرده، زیرا به وضوح می رساند که آش فقیه آن قدر شور شده که صدای آشپز و کمک آشپز که هیچ حتی سروصدای کاسه لیسان، ریزه خواران و سایر جیره خواران رژیم برآمده از دستان ناپاک رهزنان انقلابی نما، طوری در آمده که سرسپردگان رژیم نیز جرأت می کنند به سرکردگان زالوصفت آن توپوزی بزنند!؟

سیزده- منافق به کسی اطلاق می شود که دو رو دارد یعنی که ظاهر و باطنش یکی نیست اما تمامی ابوابجمعی دستگاه فساد پرور فقیه، هر یک به تنهایی صد ظاهر دارد و هزار باطن که همه همدیگر را مدام نقض می کنند!!؟؟ زهی پررویی، زهی بی شرمی، زهی…

چهارده- و اما در همان اوایل انقلاب ۵۷ بود که دوقلوهای به هم نچسبیده به کمک امثال حسین شیره‌ای و بسیج اراذل و اوباش به دانشگاه تحت عنوان انقلاب فرهنگی، جنبش پویای دانشجویی را از نفس انداخته به رکود و انفعال کشاندند. ولی اینک زرد کرده و از ترس به خود می لرزند، زیرا به ویژه در دهه گذشته، جنبش اصیل دانشجویی دوباره ققنوس وار سر از خاکستر تحمیلی به در آورده و آشکارا با کلیت این رژیم ناقص الخلقه سر سـتیز دارد و به صراحت، مخالف با خلاصه کردن تعاملات کشور با تروریست های حماس، حزب اله و… است. علنا خواهان تعامل گسترده با جهانیان و به وضوح خواهان تغیـیرات بنـیادین و اساسی در تمامیـت وضعیـت موجود برای رفع نابسامانی های فراگیر در میهن بلا زده خود هستند.

پانزده- آن ردیف کم دامنه از القاب بسزایی که به زعم شما آخوند حسنک روحانی به منتقدان دولت!؟ روا داشته به زعم ما بسی بیشتر از آنها، وصف حال دقیق کلیـت کارگزاران رژیم دزدخیز فقیه از صدر تا ذیل است به ویژه بدون استثناء برازنده قامت کج و معوج دایناسورهای بیست سال اول بعد از انقلاب ۵۷ می باشد!؟

شانزده- آی امامزاده جدیدالظهور یا حسین بازجو، لعنت خداوند که حیف است، تف و لعنت شیطان هزاران بار بر تو و سایر اعضای ثابت و موقت باند مافیایی فقیه، از صدر تا ذیل، از ابتدا تا انتها، مرده یا زنده.
زنده باد ایرانی
پاینـده باد ایران
در اهـتزاز باد پرچم سه رنگ اهورایی
ارژنگ داودی
معلم، شاعر، نویسنده
زندانی سـیاسی
زندان رجایی شهر
۲۰ آذر ماه ۱۳۹۳
مطالب مرتبط
صدور حکم اعدام برای یک زندانی سالخورده پس از تحمل ١٠ سال حبس
گزارش / رادیو کوچه