به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۰۱، ۱۳۹۳

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:

شورای‌فقهی در حوزه مهدهای‌کودک تشکیل می‌شود
همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی گفته این سازمان قصد ندارد مهد‌های کودک را گسترش دهد و در حال حاضر طرح تشکیل شورای فقهی در حوزه مهدهای کودک را دنبال می‌کند.
آقای هاشمی افزوده مقام‌های سازمان بهزیستی اعتقاد دارند بهترین نهاد تربیتی برای کودکان «دامان مادران» است و به همین دلیل توسعه کمی مهدهای کودک در دستور کار خود ندارند.
این مقام مسئول درباره عملکرد و وظایف شورای فقهی در حوزه مهد‌های کودک نیز  توضیحی ارائه نکرده است.
سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر قرار‌داد‌هایی با حوزه‌های علمیه٬ سپاه پاسداران و برخی هیات‌های مذهبی به منظور واگذاری مهد‌های کودک به این مجموعه‌ها منعقد کرده است.
روحانیون و محافظه‌کاران تندرو از وضعیت کنونی مهد‌های کودک راضی نیستند و معتقدند در این مهدها به کودکان سبک زندگی اسلامی آموزش داده نمی‌شود.