به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۱۴، ۱۳۹۳

سگ، همدلی وفادار یا دوستی نجس (ویدئو)

گرگی، سگی با وفا 

سگ وفادارترين دوست انسان، پیش از اسلام در ايران عزيز داشته می شد.
اما پس از آمدن اسلام به ايران نظر ايرانيان نسبت به اين حيوان عوض شد و بخصوص پس از انقلاب اسلامی بدرفتاری با آنها بيشتر شد.
اما با همه اينها، تعداد خانواده هايی که اکنون از سگ نگهداری می کنند و يا درب خانه های خود را بروی اين حيوان باز کرده اند روزبروز بيشتر می شود. 
گزارشی از رويا ملکی.