به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۹۳

"سیا" متهمان عضو القاعده را شکنجه کرده است

  گزارش سنای آمریکا دربارۀ روش های سازمان اطلاعات این کشور در بازجویی هایش پس از یازدهم سپتامبر حاکی از به کارگیری شکنجه در قبال متهمان بوده است.

این گزارش پانصد صفحه ای که از روز سه شنبه نهم دسامبر در سایت اینترنتی سنای آمریکا در دسترس عموم قرار می گیرد به ابتکار اعضای حزب دموکرات کمیسیون اطلاعات سنای آمریکا تهیه شده است. در این گزارش آمده است که چگونه برای نمونه مأموران سازمان اطلاعات آمریکا در بازجویی از یک متهم به عضویت در رهبری القاعده او را با مته برقی تهدید کرده اند، هر چند این وسیله را هرگز علیه وی به کار نبردند. 

گزارش همچنین اضافه می کند که مأموران سازمان سیا در جریان بازجویی از یکی دیگر از متهمان عضویت در القاعده او را به تعرض جنسی به وسیلۀ دسته جارو تهدید کرده بودند. 

دولت آمریکا که نگران است انتشار سند سنای آمریکا واکنش های خصمانه ای را در جهان برانگیزد تدابیر مهم امنیتی را اتخاذ و به مأموران و نمایندگانش در جهان ابلاغ کرده است. 

منابع آگاه به رویترز گفته اند که پاره ای از روش های مورد استناد در گزارش سنای آمریکا بسیار بیش از روش ها و فنون مجاز بازجویی در سازمان اطلاعات آمریکا، سیا، و وزارت دادگستری این کشور بوده است. 
جوش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، گفته است که برغم همۀ مخاطرات، رییس جمهوری آمریکا، باراک اوباما، با انتشار سند سنای آمریکا موافق بوده است. او گفته است، به گمان رییس جمهوری آمریکا "همۀ مردم جهان حق دارند بدانند که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است." 
سند سنای آمریکا در خصوص به کارگیری شکنجه توسط سازمان اطلاعات این کشور پس از یازدهم سپتامبر نتیجۀ سه سال تحقیق است که در اصل تاریخ طرح موسوم به "انتقال، دستگیری و بازجویی" متهمان عملیات تروریستی و عضویت در القاعده در دورۀ ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش را ترسیم می کند. 
خود رییس جمهوری پیشین آمریکا اجرای بخش هایی از این طرح را پیش از ترک کاخ سفید در سال 2009 لغو کرده بود و باراک اوباما نیز بعد از روی کار آمدن اجرای کل "روش های بازجویی" در نظر گرفته شده در این برنامه را متوقف کرد. 
گزارش سنای آمریکا تصریح می کند که به کارگیری روش های شکنجه در این برنامه لزوماً به اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدهای تروریستی و امنیتی علیه آمریکا منجر نشده، هر چند شماری از مقامات اطلاعاتی آمریکا در زمینۀ مبارزه با تروریسم با این نظر موافق نیستند. با این حال، از نظر باراک اوباما به کارگیری این روش ها غیرضروری بوده و اعمال آنها خلاف ارزش های ملی این کشور بوده است. 
گزارش سنای آمریکا برای نمونه می گوید که یکی از روش های شکنجه در بازجویی های سازمان سیا برگزاری صحنه های نمایشی اعدام علیه متهمان بوده و در یک مورد یک فلسطینی مظنون به همکاری با شبکۀ القاعده طی پنج روز متوالی بیدار نگاه داشته شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. 
"دیان فاینشتین" رییس کمیسیون اطلاعات سنای آمریکا گفته است که انتشار سند مربوط به اعمال شکنجه در بازجویی های سازمان سیا به یک معنا اقدامی از سوی دولت آمریکا برای پذیرش و رفع خطاهای صورت گرفته است. 
با این حال، خوزه رودریگز، مسئول پیشین طرح بازجویی سازمان سیا انتشار سند کمیسیون اطلاعات سنای آمریکا را اقدامی مزورانه از سوی سیاستمداران این کشور توصیف کرده و گفته است : "ما کاری را کردیم که از ما خواسته شده بود... و میدانیم که این اقدام مؤثر نیز بوده است." 
رادیوی فرانسه