به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۳

دو خواننده ی محبوب مردم کوچه و بازار (دو ویدئو)

 خداحافظ مهـوش                    خداحافظ مرتضــــی 

مهوش ( معصومه عزیزی بروجردی)                       مرتضی پاشایی                    

مهوش  خواننده مشهور کاباره شکوفه نو
کی میره این همه راه رو

https://www.youtube.com/watch?v=HlO1BhL9G2g
مرتضی پاشایی: آدم کشhttps://www.youtube.com/watch?v=UJJpRmvQ1N4

آدم کش

این بار تو انتخاب شدی برای کشتن صِدام

اجیر شده دست هوس به قیمت اشک چِشام
.
.
عادت شده راحت بکش فکر عذاب من نباش

قلبم نمی ترسه بزن نگاه نکن به گریه هاش
.
.
بزن بزن آدمکش بزن تو با بی رحمی


بزن که من راحت شم از این وجود زخمی
.
.
بزن بزن آدمکش این اولین بارم نیست


گریم به حال دلته این گریه از رو غم نیست
.
.
عادت شده راحت بکش فکر عذاب من نباش


قلبم نمی ترسه بزن نگاه نکن به گریه هاش