به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۰۱، ۱۳۹۳

غیبت فیدل کاسترو در جریان تحولات تاریخی هفته اخیر در کوبا

در مجلس ملی کوبا یک صندلی کنار صندلی «رائول کاسترو» رئیس‌جمهوری این کشور وجود دارد که صندلی «فرمانده» نام دارد و متعلق به فیدل کاسترو است. این صندلی در جلسه روز شنبه خالی مانده بود.
فیدل کاسترو
«فیدل کاسترو» رهبر کوبا در جریان اتفاقات اخیر در این کشور و برقراری روابط دیپلماتیک بین واشنگتن و هاوانا حضور نداشته و در جلسه مجلس ملی این کشور نیز شرکت نکرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در مجلس ملی کوبا یک صندلی کنار صندلی «رائول کاسترو» رئیس‌جمهوری این کشور وجود دارد که صندلی «فرمانده» نام دارد و متعلق به فیدل کاسترو است. این صندلی در جلسه روز شنبه خالی مانده بود.
فیدل کاسترو از ماه ژانویه تاکنون در هیچ مراسمی دیده نشده و حتی در دیدار با سه مامور امنیتی کوبایی آزاد شده توسط آمریکا نیز حضور نداشته است. اتفاقی که مورد توجه مردم و رسانه‌های کوبا قرار گرفته است.
آمریکا و کوبا هفته گذشته تصمیم گرفتند که پس از ۵۰ سال، مجددا روابط دیپلماتیک برقرار کنند.