به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۲۷، ۱۳۹۵

از نامه ی مهدی کروبی به روحانی:


گزیده

از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی ام را تشکیل دهد تا ادلهً خود مبنی بر تقلب انتخابات و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه ها گذشت را به اطلاع عموم برسانم. 
این دادگاه مشخص می‌کند که
برگشته از انقلاب و نانجیب کیست.؟